Jongdementie

Omdat ook personen met jongdementie nood hebben aan geschikte opvang en zorg, bieden wij een aangepaste woonvorm aan op de campus van ons woonzorgcentrum OLV Ten Rozen te Aalst.

In een kleinschalige wooneenheid bieden wij een huiselijk verblijf aan met gerichte zorgverlening. Gemotiveerde medewerkers bieden de nodige zorg en mentale ondersteuning zonder hierbij de mantelzorgers uit het oog te verliezen.

Opvang op deze afdeling is bedoeld voor personen die voldoen aan de wettelijk bepaalde voorwaarden.

Voor vragen of inlichtingen kan je terecht bij onze directie zorg.